İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kariyer Merkezi

Akran Mentor El KitabıİGÜ Kariyer Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Akran Mentor Projesi'ne dahil olan öğrencilerimiz öncelikle Akran Mentor Eğitim Programı'na katılırlar. 

Akran Mentorluğa Giriş niteliğinde olan ilk eğitimde mentorluk ile ilgili temel bilgileri edinir ve mentorluk sürecinin hedeflerine ilişkin net bir bakış açısı kazanırlar.

Etkili iletişim, ilişki yönetimi, duygusal zeka, yaratıcı problem çözme, planlama ve organizasyon, çatışma yönetimi, beden dili gibi birçok konunun ele alındığı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Akran Mentor Sertifikası alırlar.

Akran mentorlarımız için yol haritası niteliğinde olan CLEAR modeline ilşikin daha detaylı bilgileri Akran Mentor El Kitabı'nda bulabilirsiniz.