KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ


Katılımcılık Tanımımız


Hayatın pasif bir izleyicisi değil, aktif bir katılımcısı olan, şikayet etmek ya da mazeret üretmek yerine çözüme odaklanan, yenilikçi ve yaratıcı alternatifler üreterek olumlu yöndeki değişimlere öncülük eden bir birey olmak.
 
Başarılı bir kariyer gelişimi açısından, bireylerin öncelikle kendi yaşamlarına liderlik edebiliyor olması vazgeçilmez öneme sahiptir. Gerçekleştirmekte olduğumuz FarkındalıkAraştırmacılık ve Rasyonellik çalışmaları ile öğrencilerimizin kendi yaşamlarına liderlik etmeye ilişkin yeterliliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Gelişimde FARK Yaratan Kariyer sloganımızın bir diğer ögesi olan Katılımcılık adımında ise bireyleri, diğerleri ile güvene dayalı ilişkiler geliştirmeye, etkili bir ekip üyesi olmaya, sorumluluk almaya, inisiyatif kullanmaya ve katkı sağlayan sonuçlar elde etmeye yönelik yetkinlikler kazandırmayı hedeflediğimiz projeler geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizin büyük bir heyecanla ve hevesle dahil oldukları Akran Mentorluk, katılımcılığı destekleyen çok güçlü bir proje olmuştur. Üniversitemiz bünyesinde hem akademik başarıyı yükseltmek hem de kişisel gelişimi desteklemek amacıyla başlattığımız Akran Mentorluk kavramının bilinirliği hızla atmakta ve her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir.

Mentor - Mentee ilişkilerinin yanı sıra farklı bölümlerdeki Akran Mentor öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen ortak projeler katılımcılık açısından başarılı örnekler ortaya koymaktadır.


Gelişim Liderleri Akademisi

İdari birim yöneticilerimiz ve idari birim çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz Gelişim Liderleri Akademisi ise bir diğer katılımcılık örneğidir.

İdari birimler arasındaki iletişimi güçlendiren, süreçleri gözden geçirmemize ve toplam kalite anlayışı ile yapılması gereken iyileştirme adımlarını belirleyerek eylem planları hazırlamamıza olanak sağlayan Gelişim Liderleri Akademisi'nde ana hedefimiz öğrenci memnuniyetini artırmaktır.