Kariyer Geliştirme Merkezi -

Akran Mentor Projemiz

gelişim üniversitesi
  1.   Kariyer Geliştirme Merkezi
  2. İçerik


Akran Mentor ProjemizMentor kelimesinin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. Homeros’un ünlü Odysseia destanındaki İthaka Kralı, Turuva savaşı için yola çıkarken oğlu Telemachus’u yakın bir arkadaşına emanet eder ve ondan, bildiği her şeyi oğluna öğretmesini ister. On yıldan fazla süren savaş bitip Kral ülkesine geri döndüğünde oğlunu gerçek bir kral adayı olarak bulur. Günümüzde, akıl danışılabilecek bilge ve güvenilir kişi anlamında kullanılmakta olan Mentor kelimesi, İthaka Kralı’nın oğlunu emanet ettiği o yakın arkadaşının adıdır. Bu hikayeden esinlenerek, zaman içinde Mentor kelimesi; “destekleyen, öğreten, yol gösteren, akıl veren, danışılan ve rol model olan deneyimli kişi” anlamında kullanılmaya başlamış ve iş dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kelime aynı zamanda fiilleştirilerek “mentorluk yapmak” olarak kullanılmaya başlanmış ve “bilgece ve güvenilir öğütler vermek” anlamında kullanılan mentorluk yaklaşımı artık kurumsal gelişim sürecinin ayrılmaz unsurlarından birisi haline gelmiştir.

Mentorluk, farklı alanlardaki kişilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek adına zamanla çeşitlenmiş ve farklı türlerde mentorluk yaklaşımları ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Geleneksel Mentorluk bir yetişkinin bir gence bire-bir mentorluk yapması olarak tanımlanırken, bir kişinin benzer ihtiyaçları olan bir gruba mentorluk yapması  Grup Mentorluğu olarak adlandırılmıştır. Mentor ve danışan(lar) arasındaki ilişkinin niteliğine göre Resmi ya da Resmi Olmayan Mentorluk, mentorluk yapılacak sürenin kısa ya da uzun olmasına bağlı olarak ise Hedef Odaklı - Kısa Dönem Mentorluk ya da Uzun Dönem Mentorluk türleri kullanılmaktadır. Bilgi çağının sunduğu teknolojik olanaklar sayesinde ortaya çıkan bir diğer mentorluk türü ise  Çevrimiçi Mentorluk’tur.  Giderek yaygınlaşan Çevrimiçi Mentorluk yaklaşımında Mentor ve danışan(lar) Internet ortamında bir araya gelerek mentorluk sürecini yürütmektedirler. Yenilikçiliğin, yaratıcılığın ve hızlı değişimlerin egemen olduğu günümüz dünyasında giderek yaygınlaşan bir diğer mentorluk yaklaşımı ise  Tersine Mentorluk’tur. Alışılagelenin dışında, Tersine Mentorluk sürecinde Mentor, kendisinden yaşça daha büyük olan kişilere bilgi ve deneyimlerini aktarmakta ve onlara yol göstermektedir. Tersine Mentorluk, özellikle yeni teknolojileri takip etmekte ve kullanmakta zorlanan yetişkinlere önemli bir destek sağlamaktadır.

Her ne kadar iş dünyasındaki kullanımlarıyla ön plana çıkmış olsa da, Mentorluk, günümüzde birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılan ve önemli katkılar sağlayan bir yöntem haline gelmiştir. Mentorluk yaklaşımından en fazla yararlanılan alanlardan birisi de eğitimdir. Eğitim alanında, hem akademik başarıyı yükseltmek, hem okul yaşamından duyulan memnuniyeti yükseltmek, hem de öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla birçok farklı mentorluk türünden faydalanılmaktadır. 

Akran Mentorluk yaklaşımı da eğitim sürecinin gelişimine en büyük faydayı sağlayan mentorluk türlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Başarıyla yürütülen Akran Mentorluk uygulamaları sayesinde; öğrencilerin akademik  başarısının yükseldiğini, okula duyulan bağlılığın arttığını, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştiğini ve okulu bırakma oranında fark edilir ölçüde azalma olduğunu gösteren bir çok araştırma bulunmaktadır. 

Gelişimde FARK Yaratan Akran Mentorlar 

Gelişim’de F.A.R.K. Yaratan Akran Mentor bilgili bir arkadaş, güvenilir bir dost, etkili bir öğrenme ortağıdır.

Yardımcı, destekleyici, paylaşımcı ve katılımcıdır. İyi bir rol model, etkili bir yol göstericidir.

Gelişim’de F.A.R.K. Yaratan Akran Mentorlar gurubumuza katılan öncü öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştay neticesinde ortaya çıkan misyon ve vizyon ile vazgeçilmez değerler setimiz şu şekildedir;

MİSYONUMUZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirmek, dayanışmayı arttırmak ve üniversitemizde karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Üyesi olmaktan yaşam boyu gurur duyacağımız, sürdürülebilir başarıya odaklı bir Gelişim Kültürü oluşturmak.

DEĞERLERİMİZ

Akran Mentorlar Grubumuzun değerleri, güvene ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler geliştirme sürecinde pusula görevi görür.

Saygılı Olmak -  Güler yüzlü olmak, içtenlikle yaklaşmak ve davranışlarımızla onlara değer verdiğimizi hissettirmek.

Güvenilir Olmak - Özü sözü bir olmak, doğru olandan şaşmamak, ortamda bulunmayan kişiler hakkında olumsuz konuşmalar yapmamak.

Açık Fikirli Olmak - Durumları, gelişmeleri ve yenilikleri iyice anlamaya çalışmak, anlamadan tepki göstermemek.

Farklılıklara Değer Vermek - Farklı görüşleri önemli bir gelişim ve sinerji yaratma fırsatı olarak görmek.

Öz Disipline Sahip Olmak - Hedef belirlemek, sorumluluk almak ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmek için canla başla çalışmak, engeller karşısında hemen pes etmemek.

Çevik Olmak - Düzenli ve planlı olmaya özen göstermek, anlık gelişmeler karşısında esnek davranabilecek şekilde ön hazırlık yapmak.