Kariyer Geliştirme Merkezi -

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

gelişim üniversitesi
  1.   Kariyer Geliştirme Merkezi
  2. İçerik


Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
VİZYONUMUZ

Toplumsal yaşama —sanattan mühendisliğe, sağlıktan ekonomiye, ticaretten siyasete, spordan iş idaresine kadar uzanan geniş bir yelpazede— bilgi ve beceri donanımına sahip, yüksek yeterlilikte bireyler kazandırmak ve böylelikle belirgin bir fark yaratarak yaşam kalitesinin gelişimine katkı sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve çalışanlarımızı;
  • Kendini tanımaya ve geliştirmeye özen gösteren, kişisel farkındalığı yüksek,
  • Alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, küresel ve yerel düzeyde araştırma yapan,
  • Hedefleri olan, planlı adımlar atan ve rasyonel davranan,
  • Kurumsal ve toplumsal gelişim sürecinde katma değer yaratan projelere aktif katılım sağlayan
bireyler olmaları yönünde desteklemektir.

DEĞERLERİMİZ

Pusulamız, ilkelerimizdir. Kariyer Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda vazgeçilmez ilkelerimizden ödün vermeyiz. İlkelerimiz, doğru yolda olup olmadığımızı gösterir.

Güven Oluşturmak
Özümüz sözümüz birdir. Karşılıklı faydayı gözetir ve daima kazan-kazan diye düşünürüz. Öğrenmenin sürekliliğine inanır, kendimizi geliştirir ve daima yüksek kalite standartlarında sonuçlar ortaya koymak için çalışırız.

Sinerji Yaratmak
Farklılıklara değer veririz ve farklı görüşleri önemli bir gelişme fırsatı olarak görürüz. Empatiyi ve etkili dinlemeyi sinerji yaratmanın ön koşulu olarak kabul ederiz. Herkesin görüş ve düşüncelerini açıkça ifade edebileceği etkili iletişim ortamları yaratmaya özen gösteririz.

Çevik Olmak
Belirsizliklerle dolu günümüz dünyasında (VUCA), hayatın her alanında hızlı ve köklü değişimler olduğu gerçeğini göz ardı etmeyiz.  Olaylara, proaktif bir bakış açısıyla yaklaşırız. Araştırırız, öğreniriz, planlarız, hazırlık yaparız. Hatalarımızı etkili bir öğrenme fırsatı olarak görürüz. Öngörülü ve çözüme odaklı davranırız.