Kariyer Geliştirme Merkezi -

Küresel Dünya

gelişim üniversitesi
  1.   Kariyer Geliştirme Merkezi
  2. İçerik


Küresel Dünya


 
Öğrencilerimizin, kariyer hedefleri doğrultusunda doğru kararlar alabilmeleri ve sağlam adımlarla ilerleyebilmeleri için genel ekonomik trendlere ve sektörel gelişmelere ilişkin doğru bilgilere sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'mız ile işbirliği içerisinde, güvenilir kaynaklardan elde edilen ekonomik gösterge analizlerini ve sektör raporlarını düzenli olarak takip ediyor ve öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bununla ilgili olarak hazırladığımız e-içerik web sayfalarının bağlantıları aşağıdadır:

United Nations
Europe and Central Asia
Birleşmiş Milletler
Avrupa ve Orta Asya Grubu
BM bünyesinde yer alan Avrupa ve Orta Asya ile ilgili web sayfalarına ulaşmak için tıklayın.
United Nations
Secretary General
Birleşmiş Milletler
Genel Sekreter
BM Genel Sektererliği tarafından hazırlanan raporlarla ulaşmak için tıklayın.
The World Bank
Countries and Economies
Dünya Bankası
Ülkeler ve Ekonomiler
Dünya Bankası tarafından hazırlanan ülke raporlarına ulaşmak için tıklayın.
The World Bank
Research and Publications
Dünya Bankası
Araştırma ve Yayınlar
Dünya Bankası tarafından hazırlanan araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayın.
IMF International Monetary Fund
Country Information
IMF Uluslararası Para Fonu
Ülke Bilgileri
IMF tarafından hazırlanan ülke raporlarına ulaşmak için tıklayın.
IMF International Monetary Fund
World Economic Outlook
IMF Uluslararası Para Fonu
Dünya Ekonomik Görünüm
IMF tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporlarına ulaşmak için tıklayın.
IMF International Monetary Fund
Publications
IMF Uluslararası Para Fonu
Yayınlar
IMF tarafından hazırlanan yayınlara ulaşmak için tıklayın.
TR Ministry of Development
Indicators and Statistics
T.C. Kalkınma Bakanlığı
Gösterge ve İstatistikler
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlara ulaşmak için tıklayın.
TR Official Gazette
Online 
T.C. Resmi Gazete
E-mevzuat
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Resmi Gazete için tıklayın.
The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ekonomik Göstergeler
TOBB tarafından hazırlanan ekonomik gösterge raporlarına ulaşmak için tıklayın.
TR The Central Bank
Annual Report
T.C. Merkez Bankası
Yıllık Rapor
Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlara ulaşmak için tıklayın.
Istanbul Chamber of Industry
Trainings and Seminars
İstanbul Sanayi Odası
Eğitim ve Seminerler
İSO tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler hakkında bilgi almak için tıklayın.
Istanbul Chamber of Industry
Incentive Desk
İstanbul Sanayi Odası
Teşvik Masası
ARGE, yatırım, üretim, eğitim gibi birçok farklı alanlardaki teşvikleri incelemek için tıklayın.
KOSGEB 
Small & Medium Sized Enterprises
Supports
KOSGEB
Destekler
KOSGEB Girişimci Destek Programı hakkında bilgi almak için tıklayın.